pestkaawokado mając tuż obok siebie wybebeszoną spod zielonej skórki pestkę myśli że pestka wciąż jest w środku. i nie czernieje.


Comments

Post a Comment